وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی
معاونت تحقیقات و فناوری، مرکز توسعه و هماهنگی اطلاعات و انتشارات علمی
کمیسیون نشریات علوم پزشکی کشور
فهرست نشریات دارای رتبه علمی پژوهشی | تاریخ دریافت: ۱۳۹۶/۲/۵

برگشت به پایگاه اصلی
ردیف عنوان نشریه صاحب امتیاز ناشر ISSN URL نمایه های اصلی تاریخ اعتبار رتبه
1 مجله دانشگاه علوم پزشکی گیلان دانشگاه علوم پزشکی گیلان دانشگاه علوم پزشکی گیلان 2008-4048
2008-4056
journal.gums.ac.ir ۱۳۹۶/۱۲/۲۹
2 Iranian Journal of Otorhinolaryngology دانشگاه علوم پزشکی مشهد دانشگاه علوم پزشکی مشهد 2251-7251
2251-726X
ijorl.mums.ac.ir Scopus, PubMed ۱۳۹۶/۱۲/۲۹
3 Hormozgan Medical Journal دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان 1735-2223
-
hmj.hums.ac.ir ۱۳۹۶/۱۲/۲۹
4 Anatomical Sciences Journal انجمن علوم تشریح ایران انجمن علوم تشریح ایران 1728-6158
-
anatomyjournal.ir ۱۳۹۶/۱۲/۲۹
5 مجله زنان، مامایی و نازایی ایران دانشگاه علوم پزشکی مشهد دانشگاه علوم پزشکی مشهد 1680-2993
2008-2363
ijogi.mums.ac.ir Scopus ۱۳۹۶/۱۲/۲۹
6 مجله دانشکده دندانپزشکی مشهد دانشگاه علوم پزشکی مشهد دانشگاه علوم پزشکی مشهد 1560-9286
2008-2347
jmds.mums.ac.ir ۱۳۹۶/۱۲/۲۹
7 Cell Journal جهاد دانشگاهی، پژوهشگاه رویان پژوهشگاه رویان - جهاد دانشگاهی 2228-5806
2228-5814
celljournal.org ISI, Scopus, PubMed ۱۳۹۶/۱۲/۲۹
8 پژوهش در پزشکی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی 1735-5311
2008-0506
pejouhesh.sbmu.ac.ir ۱۳۹۶/۱۲/۲۹
9 Medical Journal of Islamic Republic of Iran دانشگاه علوم پزشکی ایران دانشگاه علوم پزشکی ایران 1016-1430
2251-6840
mjiri.iums.ac.ir ۱۳۹۶/۱۲/۲۹
10 مجله سازمان نظام پزشکی جمهوری اسلامی ایران سازمان نظام پزشکی جمهوری اسلامی ایران سازمان نظام پزشکی جمهوری اسلامی ایران 1562-1073
1562-1073
jmciri.ir ۱۳۹۶/۱۲/۲۹
11 پزشکی قانونی سازمان پزشکی قانونی کشور سازمان پزشکی قانونی کشور 1027-1457
2383-0034
sjfm.ir ۱۳۹۶/۱۲/۲۹
12 روانپزشکی و روانشناسی بالینی ایران دانشگاه علوم پزشکی ایران دانشگاه علوم پزشکی ایران 1735-4315
2228-7515
ijpcp.iums.ac.ir ۱۳۹۶/۱۲/۲۹
13 پژوهنده دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی 1735-1022
2008-7780
pajoohande.sbmu.ac.ir ۱۳۹۶/۱۲/۲۹
14 Trauma Monthly دانشگاه علوم پزشکی بقیه‌الله کوثر 2251-7464
2251-7472
traumamon.com ISI, Scopus ۱۳۹۶/۱۲/۲۹
15 فیض دانشگاه علوم پزشکی کاشان دانشگاه علوم پزشکی کاشان 1029-7855
2008-9821
feyz.kaums.ac.ir ۱۳۹۶/۱۲/۲۹
16 مجله علمی دانشگاه علوم پزشکی قزوین دانشگاه علوم پزشکی قزوین دانشگاه علوم پزشکی قزوین 1561-3666
2423-5814
journal.qums.ac.ir ۱۳۹۶/۱۲/۲۹
17 Physiology and Pharmacology انجمن فیزیولوژی و فارماکولوژی انجمن فیزیولوژی و فارماکولوژی - دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی 1735-0581
2476-5244
phypha.ir/ppj ISI, Scopus ۱۳۹۶/۱۲/۲۹
18 مجله پزشکی ارومیه دانشگاه علوم پزشکی ارومیه انتشارات روضه سما 1027-3727
3514-8002
umj.umsu.ac.ir ۱۳۹۶/۱۲/۲۹
19 مجله علوم پزشکی رازی دانشگاه علوم پزشکی ایران دانشگاه علوم پزشکی ایران 2228-7043
2228-7051
rjms.iums.ac.ir ۱۳۹۶/۱۲/۲۹
20 مجله دانشگاه علوم پزشکی اراک دانشگاه علوم پزشکی اراک دانشگاه علوم پزشکی اراک 1735-5338
2008-644X
amuj.arakmu.ac.ir ۱۳۹۶/۱۲/۲۹
21 کومش دانشگاه علوم پزشکی سمنان دانشگاه علوم پزشکی سمنان 1608-7046
-
koomeshjournal.semums.ac.ir Scopus ۱۳۹۶/۱۲/۲۹
22 Iranian Red Crescent Medical Journal هلال احمر کوثر 2074-1804
2074-1812
ircmj.com ISI, Scopus, PubMed ۱۳۹۶/۱۲/۲۹
23 مجله دانشگاه علوم پزشکی زنجان دانشگاه‌ علوم‌ پزشکی زنجان‌ دانشگاه علوم پزشکی زنجان 1606-9366
-
zums.ac.ir/journal Scopus ۱۳۹۶/۱۲/۲۹
24 مجله دانشگاه علوم پزشکی کردستان دانشگاه علوم پزشکی کردستان دانشگاه علوم پزشکی کردستان 1560-652X
2345-4040
sjku.muk.ac.ir Scopus ۱۳۹۶/۱۲/۲۹
25 توانبخشی دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی 2538-6247
1607-2960
rehabilitationj.uswr.ac.ir ۱۳۹۶/۱۲/۲۹
26 طب جنوب دانشگاه علوم پزشکی بوشهر دانشگاه علوم پزشکی بوشهر 1735-4374
1735-6954
ismj.bpums.ac.ir ۱۳۹۶/۱۲/۲۹
27 مجله علمی دانشگاه علوم پزشکی گرگان دانشگاه علوم پزشکی گلستان دانشگاه علوم پزشکی گلستان 1562-4765
2008-4080
goums.ac.ir/journal ۱۳۹۶/۱۲/۲۹
28 Zahedan Journal of Research in Medical Sciences دانشگاه علوم پزشکی زاهدان دانشگاه علوم پزشکی زاهدان 2008-7977
2383-2894
zjrms.com ۱۳۹۶/۱۲/۲۹
29 مجله علمی دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان 1735-3165
2008-7268
journal.rums.ac.ir ۱۳۹۶/۱۲/۲۹
30 مجله ایرانی آموزش در علوم پزشکی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان دانشگاه علوم پزشکی اصفهان 9359-1608
1735-8892
ijme.mui.ac.ir ۱۳۹۶/۱۲/۲۹
31 یافته دانشگاه علوم پزشکی لرستان دانشگاه علوم پزشکی لرستان 1563-0773
-
yafte.lums.ac.ir ۱۳۹۶/۱۲/۲۹
32 مجله طب نظامی دانشگاه علوم پزشکی بقیه الله دانشگاه علوم پزشکی بقیه‌ا... عج 1735-1537
1735-7667
militarymedj.ir Scopus ۱۳۹۶/۱۲/۲۹
33 Iranian Journal of Radiation Research انستیتو پرتو پزشکی نوین 2322-3243
2345-4229
ijrr.com ISI, Scopus ۱۳۹۶/۱۲/۲۹
34 افق دانش دانشگاه علوم پزشکی گناباد دانشگاه علوم پزشکی گناباد 1735-1855
2252-0805
hms.gmu.ac.ir ۱۳۹۶/۱۲/۲۹
35 مجله علمی دانشگاه علوم پزشکی بیرجند دانشگاه علوم پزشکی بیرجند دانشگاه علوم پزشکی بیرجند 1607-2197
2423-6152
journal.bums.ac.ir ۱۳۹۶/۱۲/۲۹
36 فصلنامه پژوهشی خون مرکز تحقیقات انتقال خون مرکز تحقیقات سازمان انتقال خون 1027-9520
1735-8248
bloodjournal.ir ۱۳۹۶/۱۲/۲۹
37 Annals of Military and Health Science Research دانشگاه علوم پزشکی ارتش جمهوری اسلامی ایران دانشگاه علوم پزشکی ارتش جمهوری اسلامی ایران 2383-1960
-
journals.ajaums.ac.ir ۱۳۹۶/۱۲/۲۹
38 مجله غدد درون ریز و متابولیسم ایران دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی 1683-4844
1683-5476
ijem.sbmu.ac.ir Scopus ۱۳۹۶/۱۲/۲۹
39 مجله دانشگاه علوم پزشکی ایلام دانشگاه علوم پزشکی ایلام دانشگاه علوم پزشکی ایلام 1563-4728
-
sjimu.medilam.ac.ir ۱۳۹۶/۱۲/۲۹
40 فصلنامه علوم پزشکی دانشگاه آزاد اسلامی واحد پزشکی تهران دانشگاه آزاداسلامی واحد پزشکی تهران دانشگاه آزاداسلامی واحد پزشکی تهران 1023-5922
2008-3386
iau-tmuj.ir ۱۳۹۶/۱۲/۲۹
41 Iranian Journal of Neurology دکتر حسین پاکدامن دانشگاه علوم پزشکی تهران 2008-384X
2252-0058
ijnl.tums.ac.ir PubMed ۱۳۹۶/۱۲/۲۹
42 لیزر پزشکی جهاد دانشگاهی، واحد علوم پزشکی تهران جهاد دانشگاهی علوم پزشکی تهران 1735-3319
-
icml.ir ۱۳۹۶/۱۲/۲۹
43 مدیریت سلامت دانشگاه علوم پزشکی ایران دانشگاه علوم پزشکی ایران 2008-1200
2008-1219
jha.iums.ac.ir ۱۳۹۶/۱۲/۲۹
44 علوم تغذیه و صنایع غذایی ایران انستیتو تحقیقات تغذیه ای و صنایع غذایی کشور دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی 1735-7756
-
nsft.sbmu.ac.ir ۱۳۹۶/۱۲/۲۹
45 مجله دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران دانشگاه علوم پزشکی تهران دانشگاه علوم پزشکی تهران 1683-1764
1735-7322
tumj.tums.ac.ir Scopus ۱۳۹۶/۱۲/۲۹
46 DARU Journal of Pharmaceutical Sciences دانشگاه علوم پزشکی تهران BioMed Central -
2008-2231
darujps.com ISI, Scopus, PubMed ۱۳۹۶/۱۲/۲۹
47 Acta Medica Iranica دانشگاه علوم پزشکی تهران دانشگاه علوم پزشکی تهران 0044-6025
1735-9694
acta.tums.ac.ir Scopus, PubMed ۱۳۹۶/۱۲/۲۹
48 Iranian Journal of Nuclear Medicine دانشگاه علوم پزشکی تهران دانشگاه علوم پزشکی تهران 1681-2824
2008-2509
irjnm.tums.ac.ir ISI, Scopus ۱۳۹۶/۱۲/۲۹
49 مجله دیابت و متابولیسم ایران دانشگاه علوم پزشکی تهران دانشگاه علوم پزشکی تهران 2345-4008
2345-4016
ijdld.tums.ac.ir Scopus ۱۳۹۶/۱۲/۲۹
50 مجله دانشکده بهداشت و انستیتو تحقیقات بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی تهران دانشگاه علوم پزشکی تهران 1735-7586
1735-7543
sjsph.tums.ac.ir ۱۳۹۶/۱۲/۲۹
51 Iranian Journal of Radiology انجمن رادیولوژی ایران کوثر 1735-1065
2008-2711
iranjradiol.com ISI, Scopus, PubMed ۱۳۹۶/۱۲/۲۹
52 Journal of Dentistry, Tehran University of Medical Sciences دانشگاه علوم پزشکی تهران دانشگاه علوم پزشکی تهران -
2008-2185
jdt.tums.ac.ir PubMed ۱۳۹۶/۱۲/۲۹
53 Journal of Environmental Health Science and Engineering انجمن علمی بهداشت محیط ایران BioMed Central 2052-336X
-
ijehse.biomedcentral.com ISI, Scopus, PubMed ۱۳۹۶/۱۲/۲۹
54 مجله اپیدمیولوژی ایران انجمن علمی اپیدمیولوژیست‌های ایران دانشگاه علوم پزشکی تهران 1735-7489
2228-7507
irje.tums.ac.ir Scopus ۱۳۹۶/۱۲/۲۹
55 Iranian Journal of Psychiatry دانشگاه علوم پزشکی تهران دانشگاه علوم پزشکی تهران 1735-4587
2008-2215
ijps.tums.ac.ir Scopus, PubMed ۱۳۹۶/۱۲/۲۹
56 The Journal of Tehran University Heart Center دانشگاه علوم پزشکی تهران دانشگاه علوم پزشکی تهران 1735-8620
2008-2371
jthc.tums.ac.ir Scopus, PubMed ۱۳۹۶/۱۲/۲۹
57 حیات دانشگاه علوم پزشکی تهران دانشگاه علوم پزشکی تهران 1735-2215
2008-X188
hayat.tums.ac.ir Scopus ۱۳۹۶/۱۲/۲۹
58 سالمند دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی 1735-806X
-
salmandj.uswr.ac.ir ۱۳۹۶/۱۲/۲۹
59 مجله علوم پزشکی پارس دانشگاه علوم پزشکی جهرم دانشگاه علوم پزشکی جهرم 2008-7993
2008-8442
jmj.jums.ac.ir ۱۳۹۶/۱۲/۲۹
60 Iranian Journal of Parasitology انجمن انگل شناسی ایران دانشگاه علوم پزشکی تهران 1735-7020
2008-238X
ijpa.tums.ac.ir ISI, Scopus, PubMed ۱۳۹۶/۱۲/۲۹
61 Journal of Medical Ethics and History of Medicine دانشگاه علوم پزشکی تهران دانشگاه علوم پزشکی تهران -
2008-0387
jmehm.tums.ac.ir Scopus, PubMed
62 مجله دانشگاه علوم پزشکی قم دانشگاه علوم پزشکی قم دانشگاه علوم پزشکی قم 1735-7799
2008-1375
journal.muq.ac.ir ۱۳۹۶/۱۲/۲۹
63 اخلاق و تاریخ پزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران دانشگاه علوم پزشکی تهران 2251-7146
2251-7154
ijme.tums.ac.ir ۱۳۹۶/۱۲/۲۹
64 International Journal of Fertility and Sterility جهاد دانشگاهی، پژوهشگاه رویان پژوهشگاه رویان جهاد دانشگاهی 2008-076X
2008-0778
ijfs.ir ISI, Scopus, PubMed ۱۳۹۶/۱۲/۲۹
65 سلامت کار ایران دانشگاه علوم پزشکی ایران دانشگاه علوم پزشکی ایران 1735-5133
2228-7493
ioh.iums.ac.ir Scopus ۱۳۹۶/۱۲/۲۹
66 مجله پژوهش پرستاری ایران انجمن علمی پرستاری ایران انجمن علمی پرستاری ایران -
1735-9074
ijnr.ir ۱۳۹۶/۱۲/۲۹
67 Journal of Ophthalmic and Vision Research دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی -
2008-322X
www.jovr.org Scopus ۱۳۹۶/۱۲/۲۹
68 Iranian Journal of Psychiatry and Behavioral Sciences دانشگاه علوم پزشکی مازندران دانشگاه علوم پزشکی مازندران 1735-8639
1735-9287
ijpsychiatrybs.com ISI, Scopus, PubMed ۱۳۹۶/۱۲/۲۹
69 Journal of Arthropod-Borne Diseases انجمن حشره شناسی ایران دانشگاه علوم پزشکی تهران 1735-7179
2322-2271
jad.tums.ac.ir ISI, Scopus, PubMed ۱۳۹۶/۱۲/۲۹
70 International Journal of Hematology-Oncology and Stem Cell Research دانشگاه علوم پزشکی تهران دانشگاه علوم پزشکی تهران -
2008-2207
ijhoscr.tums.ac.ir Scopus, PubMed ۱۳۹۶/۱۲/۲۹
71 Journal of Knowledge and Health دانشگاه علوم پزشکی شاهرود دانشگاه علوم پزشکی شاهرود 1735-577X
2345-3753
knh.shmu.ac.ir ۱۳۹۶/۱۲/۲۹
72 پرستاری مراقبت ویژه دانشگاه علوم پزشکی بقیه الله دانشگاه علوم پزشکی بقیه الله -
2008-3084
inhc.ir ۱۳۹۶/۱۲/۲۹
73 سلامت و محیط ایران انجمن علمی بهداشت محیط ایران ، د ع پ تهران انجمن بهداشت محیط ایران 2008-2029
2008-3718
ijhe.tums.ac.ir ۱۳۹۶/۱۲/۲۹
74 طب جانباز پژوهشکده مهندسی و علوم پزشکی جانبازان موسسه دانش آفرند زیستاژن 8263-2
-
ijwph.ir ۱۳۹۶/۱۲/۲۹
75 مجله پزشکی دانشگاه علوم پزشکی تبریز دانشگاه علوم پزشکی تبریز دانشگاه علوم پزشکی تبریز 1608-5671
2008-160X
majalleh.tbzmed.ac.ir ۱۳۹۶/۱۲/۲۹
76 مجله تحقیقات نظام سلامت حکیم موسسه ملی تحقیقات سلامت موسسه ملی تحقیقات سلامت 2383-3742
-
hakim.hbi.ir ۱۳۹۶/۱۲/۲۹
77 مجله دندانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران دانشگاه علوم پزشکی تهران 1024-641X
2008-2444
jdm.tums.ac.ir ۱۳۹۶/۱۲/۲۹
78 Iranian Journal of Public Health انجمن علمی بهداشت ایران دانشگاه علوم پزشکی تهران 2251-6085
2251-6093
ijph.tums.ac.ir ISI, Scopus, PubMed ۱۳۹۶/۱۲/۲۹
79 Iranian Journal of Basic Medical Sciences دانشگاه علوم پزشکی مشهد دانشگاه علوم پزشکی مشهد 2008-3866
2008-3874
ijbms.mums.ac.ir ISI, Scopus, PubMed ۱۳۹۶/۱۲/۲۹
80 فصلنامه علمی پژوهشی گیاهان دارویی جهاد دانشگاهی پژوهشکده گیاهان دارویی جهاد دانشگاهی پژوهشکده گیاهان دارویی 1684-0240
-
jmp.ir Scopus ۱۳۹۶/۱۲/۲۹
81 Iranian Journal of Allergy, Asthma and Immunology دانشگاه علوم پزشکی تهران دانشگاه علوم پزشکی تهران 1735-1502
1735-5249
ijaai.tums.ac.ir ISI, Scopus, PubMed ۱۳۹۶/۱۲/۲۹
82 نشریه جراحی ایران جامعه جراحان ایران انجمن جامعه جراحان ایران 1735-4099
-
ijs.ir ۱۳۹۶/۱۲/۲۹
83 Iranian Journal of Microbiology انجمن علمی میکروب شناسی ایران دانشگاه علوم پزشکی تهران 2008-3289
2008-4447
ijm.tums.ac.ir Scopus, PubMed ۱۳۹۶/۱۲/۲۹
84 پوست و زیبایی دانشگاه علوم پزشکی تهران دانشگاه علوم پزشکی تهران 2008-7470
2228-7388
jdc.tums.ac.ir ۱۳۹۶/۱۲/۲۹
85 مجله دانشگاه علوم پزشکی کرمان دانشگاه علوم پزشکی کرمان دانشگاه علوم پزشکی کرمان 1023-9510
2008-2843
kmusjournal.ir Scopus ۱۳۹۶/۱۲/۲۹
86 Iranian Journal of Dermatology انجمن متخصصین بیماریهای پوست ایران انجمن متخصصین بیماریهای پوست ایران -
0021-082X
iranjd.ir Scopus ۱۳۹۶/۱۲/۲۹
87 مجله دانشگاه علوم پزشکی بابل دانشگاه علوم پزشکی بابل دانشگاه علوم پزشکی بابل 1561-4107
2251-7170
jbums.org Scopus ۱۳۹۶/۱۲/۲۹
88 گام های توسعه در آموزش پزشکی دانشگاه علوم پزشکی کرمان دانشگاه علوم پزشکی کرمان 1735-4242
2008-372X
sdmej.ir ۱۳۹۶/۱۲/۲۹
89 Iranian Journal of Cancer Prevention دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی 2008-2401
2008-2398
ijcancerprevention.com ISI, Scopus, PubMed ۱۳۹۶/۱۲/۲۹
90 Iranian Journal of Blood and Cancer انجمن خون و سرطان کودکان ایران انجمن خون و سرطان کودکان ایران -
2008-4595
ijbc.ir PubMed ۱۳۹۶/۱۲/۲۹
91 Auditory and Vestibular Research دانشگاه علوم پزشکی تهران دانشگاه علوم پزشکی تهران 2008-2657
2423-480X
avr.tums.ac.ir ۱۳۹۶/۱۲/۲۹
92 Journal of Medical Hypotheses and Ideas دانشگاه علوم پزشکی تهران 2251-7294
2251-7294
www.journals.elsevier.com/journal-of-medica... Scopus ۱۳۹۶/۱۲/۲۹
93 مجله دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی مشهد دانشگاه علوم پزشکی مشهد دانشگاه علوم پزشکی مشهد 1735-4013
-
mjms.mums.ac.ir ۱۳۹۶/۱۲/۲۹
94 اصول بهداشت روانی دانشگاه علوم پزشکی مشهد دانشگاه علوم پزشکی مشهد 1028-6918
1684-4300
jfmh.mums.ac.ir ۱۳۹۶/۱۲/۲۹
95 مجله دانشکده پزشکی اصفهان دانشگاه علوم پزشکی اصفهان دانشگاه علوم پزشکی اصفهان 1027-7595
1735-854X
jims.mui.ac.ir Scopus ۱۳۹۶/۱۲/۲۹
96 Journal of Dental School, Shahid Beheshti University of Medical Sciences دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، دانشکده دندانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی 1735-7683
2228-5032
jds.sbmu.ac.ir ۱۳۹۶/۱۲/۲۹
97 Urology Journal دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی 1735-1308
1735-546X
urologyjournal.org ISI, Scopus, PubMed ۱۳۹۶/۱۲/۲۹
98 مجله علمی پزشکی جندی شاپور دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز 2252-052X
2252-0619
journals.ajums.ac.ir/jsmj ۱۳۹۶/۱۲/۲۹
99 Iranian Journal of Pharmacology and Therapeutics دانشگاه علوم پزشکی ایران دانشگاه علوم پزشکی ایران 1735-2657
-
ijpt.iums.ac.ir Scopus ۱۳۹۶/۱۲/۲۹
100 Iranian Journal of Child Neurology دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، دکتر محمد قفرانی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی 1735-4668
2008-0700
journals.sbmu.ac.ir/ijcn ISI, Scopus, PubMed ۱۳۹۶/۱۲/۲۹
101 Iranian Endodontic Journal دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی 1735-7497
2008-2746
journals.sbmu.ac.ir/iej Scopus, PubMed ۱۳۹۶/۱۲/۲۹
102 مدیریت اطلاعات سلامت دانشگاه علوم پزشکی اصفهان دانشگاه علوم پزشکی اصفهان 1735-7853
1735-9813
him.mui.ac.ir ۱۳۹۶/۱۲/۲۹
103 Advances in Nursing and Midwifery دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی 1605-8941
-
journals.sbmu.ac.ir/jnm ۱۳۹۶/۱۲/۲۹
104 Iranian Journal of Kidney Diseases انجمن نفرولوژی ایران انجمن علمی نفرولوژی ایران 1735-8582
1735-8604
ijkd.org ISI, Scopus, PubMed ۱۳۹۶/۱۲/۲۹
105 Iranian Journal of Nursing and Midwifery Research دانشگاه علوم پزشکی اصفهان دانشگاه علوم پزشکی اصفهان 1735-9066
2228-5504
ijnmr.mui.ac.ir ۱۳۹۶/۱۲/۲۹
106 Archives of Clinical Infectious Diseases دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی کوثر -
2345-2641
archcid.com ISI, Scopus ۱۳۹۶/۱۲/۲۹
107 Research in Pharmaceutical Sciences دانشگاه علوم پزشکی اصفهان دانشگاه علوم پزشکی اصفهان 1735-9414
1735-5362
rps.mui.ac.ir ISI, PubMed ۱۳۹۶/۱۲/۲۹
108 Journal of Paramedical Sciences دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، دانشکده پیراپزشکی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی 2008-496X
2008-4978
journals.sbmu.ac.ir/jps ۱۳۹۶/۱۲/۲۹
109 مجله دانشگاه علوم پزشکی اردبیل دانشگاه علوم پزشکی اردبیل دانشگاه علوم پزشکی اردبیل 2228-7280
2228-7299
jarums.arums.ac.ir ۱۳۹۶/۱۲/۲۹
110 مجله دانشکده دندانپزشکی اصفهان دانشگاه علوم پزشکی اصفهان دانشگاه علوم پزشکی اصفهان 1735-255X
2008-6989
jids.journalonweb.ir/index.php/jids ۱۳۹۶/۱۲/۲۹
111 مجله دانشگاه علوم پزشکی مازندران دانشگاه علوم پزشکی مازندران دانشگاه علوم پزشکی مازندران 1735-9260
1735-9279
jmums.mazums.ac.ir Scopus ۱۳۹۶/۱۲/۲۹
112 Pharmaceutical Sciences دانشگاه علوم پزشکی تبریز دانشگاه علوم پزشکی تبریز 1735-403X
2383-2886
journals.tbzmed.ac.ir/pharm Scopus ۱۳۹۶/۱۲/۲۹
113 International Journal of Endocrinology and Metabolism دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی کوثر 1726-9148
1726-913X
endometabol.com ISI, Scopus ۱۳۹۶/۱۲/۲۹
114 International Journal of Preventive Medicine دانشگاه علوم پزشکی اصفهان دانشگاه علوم پزشکی اصفهان 2008-7802
2008-8213
ijpm.mui.ac.ir ISI, Scopus, PubMed ۱۳۹۶/۱۲/۲۹
115 بیمارستان انجمن علمی اداره بیمارستانها دانشگاه علوم پزشکی تهران 2008-1928
2228-7450
jhosp.tums.ac.ir ۱۳۹۶/۱۲/۲۹
116 Shiraz E Medical Journal دانشگاه علوم پزشکی شیراز دانشگاه علوم پزشکی شیراز 1735-1391
-
emedicalj.com Scopus ۱۳۹۶/۱۲/۲۹
117 Iranian Biomedical Journal انستیتو پاستور ایران انستیتو پاستور ایران 1028-852X
2008-823X
ibj.pasteur.ac.ir ISI, Scopus, PubMed ۱۳۹۶/۱۲/۲۹
118 مجله دانشگاه علوم پزشکی همدان دانشگاه علوم پزشکی همدان دانشگاه علوم پزشکی همدان 1025-4285
2251-662X
sjh.umsha.ac.ir ۱۳۹۶/۱۲/۲۹
119 Iranian Journal of Pharmaceutical Research دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی 1735-0328
1726-6890
ijpr.sbmu.ac.ir ISI, Scopus, PubMed ۱۳۹۶/۱۲/۲۹
120 Journal of Reproduction and Infertility جهاد دانشگاهی پژوهشگاه فناوریی های نوین علوم زیستی پژوهشگاه فناوری های نوین علوم زیستی جهاددانشگاهی 2228-5482
2251-676X
jri.ir Scopus, PubMed ۱۳۹۶/۱۲/۲۹
121 پایش جهاد دانشگاهی جهاد دانشگاهی 1680-7626
2008-4536
payeshjournal.ir ۱۳۹۶/۱۲/۲۹
122 ارمغان دانش دانشگاه علوم پزشکی یاسوج دانشگاه علوم پزشکی یاسوج 1728-6506
1728-6514
armaghanj.yums.ac.ir ۱۳۹۶/۱۲/۲۹
123 ARYA Atherosclerosis دانشگاه علوم پزشکی اصفهان دانشگاه علوم پزشکی اصفهان 1735-3955
2251-6638
arya.mui.ac.ir ISI, Scopus, PubMed ۱۳۹۶/۱۲/۲۹
124 International Cardiovascular Research Journal دکتر محمد جواد زیبایی نژاد دانشگاه علوم پزشکی شیراز 2251-9130
2251-9149
ircrj.com ISI, Scopus ۱۳۹۶/۱۲/۲۹
125 Avicenna Journal of Medical Biotechnology جهاد دانشگاهی، پژوهشگاه فناوریی های نوین علوم زیستی پژوهشگاه ابن سینا 2008-2835
2008-4625
ajmb.org Scopus, PubMed ۱۳۹۶/۱۲/۲۹
126 Hepatitis Monthly دانشگاه علوم پزشکی بقیه الله کوثر 1735-143X
1735-3408
hepatmon.com ISI, Scopus, PubMed ۱۳۹۶/۱۲/۲۹
127 Journal of Research in Health Sciences دانشگاه علوم پزشکی همدان دانشگاه علوم پزشکی همدان 2228-7795
2228-7809
umsha.ac.ir/jrhs ISI, Scopus, PubMed ۱۳۹۶/۱۲/۲۹
128 مجله دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد 2228-5741
2228-5733
jssu.ssu.ac.ir ۱۳۹۶/۱۲/۲۹
129 Iranian Journal of Virology انجمن ویروس شناسی ایران انجمن ویروس شناسی ایران 1735-5680
-
journal.isv.org.ir ۱۳۹۶/۱۲/۲۹
130 Iranian Journal of Toxicology دانشگاه علوم پزشکی اراک دانشگاه علوم پزشکی اراک 2008-2967
2251-9459
ijt.arakmu.ac.ir ۱۳۹۶/۱۲/۲۹
131 Iranian Journal of Infectious Diseases and Tropical Medicine انجمن حمایت از بیماران عفونی کشور 1680-0192
-
iiccom.org/journal.asp ۱۳۹۶/۱۲/۲۹
132 مجله انجمن آنستزیولوژی و مراقبتهای ویژه ایران انجمن آنستزیولوژی و مراقبتهای ویژه ایران 1027-2704
-
isacc.iranesthesia.org/index.php/iranesthes... ۱۳۹۶/۱۲/۲۹
133 گوارش انجمن متخصصین گوارش و کبد ایران انجمن متخصصین گوارش و کبد ایران 2008-756X
-
govaresh.org Scopus ۱۳۹۶/۱۲/۲۹
134 علوم غذایی و تغذیه دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران 2008-0123
2423-8155
jftn.srbiau.ac.ir ۱۳۹۶/۱۲/۲۹
135 Iranian Journal of Pediatrics دانشگاه علوم پزشکی تهران کوثر 2008-2142
2008-2150
ijp.tums.pub ISI, Scopus, PubMed ۱۳۹۶/۱۲/۲۹
136 مجله دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد 1735-1448
2228-7469
journal.skums.ac.ir ۱۳۹۶/۱۲/۲۹
137 Iranian Journal of Medical Physics دانشگاه علوم پزشکی مشهد، انجمن فیزیک پزشکی ایران دانشگاه علوم پزشکی مشهد 2252-0309
2345-3672
ijmp.mums.ac.ir Scopus ۱۳۹۶/۱۲/۲۹
138 نشریه پرستاری ایران دانشگاه علوم پزشکی ایران، دانشکده پرستاری مامایی دانشگاه علوم پزشکی ایران -
2008-5931
ijn.iums.ac.ir ۱۳۹۶/۱۲/۲۹
139 Iranian Journal of Medical Sciences دانشگاه علوم پزشکی شیراز دانشگاه علوم پزشکی شیراز 0253-0716
1735-3688
ijms.sums.ac.ir ISI, Scopus, PubMed ۱۳۹۶/۱۲/۲۹
140 طب و تزکیه وزارت بهداشت و درمان و آموزش پزشکی معاونت آموزشی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی 1608-2397
2251-6239
tebvatazkiyeh.ir ۱۳۹۶/۱۲/۲۹
141 بینا بانک چشم جمهوری اسلامی ایران بانک چشم جمهوری اسلامی ایران 1026-6399
-
binajournal.org ۱۳۹۶/۱۲/۲۹
142 Iranian Journal of Orthodontics انجمن ارتودنتیست های ایران انجمن ارتودنتیست های ایران 2383-3491
1735-5087
journal.iao.ir ۱۳۹۶/۱۲/۲۹
143 Basic and Clinical Cancer Research دانشگاه علوم پزشکی تهران دانشگاه علوم پزشکی تهران 2228-6527
2228-5466
bccr.tums.ac.ir ۱۳۹۶/۱۲/۲۹
144 حقوق پزشکی آقای دکتر محمود عباسی انجمن علمی حقوق پزشکی ایران -
-
ijmedicallaw.ir ۱۳۹۶/۱۲/۲۹
145 اخلاق پزشکی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی 2008-4374
2423-7604
journals.sbmu.ac.ir/me ۱۳۹۶/۱۲/۲۹
146 تاریخ پزشکی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی 2008-8620
2476-4299
journals.sbmu.ac.ir/mh ۱۳۹۶/۱۲/۲۹
147 فقه پزشکی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی 2008-8620
2476-4299
journals.sbmu.ac.ir/MF ۱۳۹۶/۱۲/۲۹
148 امداد و نجات مؤسسه آموزش عالی علمی - کاربردی هلال‌ ایران مؤسسه آموزش عالی علمی - کاربردی هلال‌ ایران 2008-4544
2008-529x
jorar.ir ۱۳۹۶/۱۲/۲۹
149 پیاورد سلامت دانشگاه علوم پزشکی تهران دانشگاه علوم پزشکی تهران 1735-8132
2008-2665
payavard.tums.ac.ir ۱۳۹۶/۱۲/۲۹
150 مجله دانشکده پرستاری و مامایی ارومیه دانشگاه علوم پزشکی ارومیه، دانشکده پرستاری و مامایی انتشارات روضه سما 2008-742X
2008-6326
unmf.umsu.ac.ir ۱۳۹۶/۱۲/۲۹
151 مجله علوم پزشکی مدرس: آسیب شناسی زیستی دانشگاه تربیت مدرس دانشگاه تربیت مدرس 1562-9554
-
mjms.modares.ac.ir ۱۳۹۶/۱۲/۲۹
152 Archives of Iranian Medicine فرهنگستان علوم پزشکی فرهنگستان علوم پزشکی 1029-2977
1735-3947
aimjournal.ir ISI, Scopus, PubMed ۱۳۹۶/۱۲/۲۹
153 Journal of Current Ophthalmology انجمن چشم‌ پزشکی ایران Elsevier 2345-279X
2345-2714
journals.elsevier.com/journal-of-current-op... Scopus, PubMed ۱۳۹۶/۱۲/۲۹
154 Iranian Heart Journal انجمن قلب و عروق ایران انجمن قلب و عروق ایران 1735-7306
-
journal.iha.org.ir ۱۳۹۶/۱۲/۲۹
155 Tanaffos دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی 1735-0344
2345-3729
tanaffosjournal.ir Scopus, PubMed ۱۳۹۶/۱۲/۲۹
156 Journal of Medical Education دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی 1735-3998
1735-4005
journals.sbmu.ac.ir/jme ۱۳۹۶/۱۲/۲۹
157 تازه های علوم شناختی دکتر سید کمال خرازی پژوهشکده علوم شناختی 1561-4174
-
www.iricss.org ۱۳۹۶/۱۲/۲۹
158 Addiction and Health دانشگاه علوم پزشکی کرمان دانشگاه علوم پزشکی کرمان 2008-4633
2008-8469
ahj.kmu.ac.ir PubMed ۱۳۹۶/۱۲/۲۹
159 Journal of Zabol University of Medical Sciences and Health Services دانشگاه علوم پزشکی زابل نشر سالمی -
-
zbmu.ac.ir/journal ۱۳۹۶/۱۲/۲۹
160 Medical Laboratory Journal دانشگاه علوم پزشکی گلستان دانشگاه علوم پزشکی گلستان 1735-9007
2322-2816
goums.ac.ir/mljgoums ۱۳۹۶/۱۲/۲۹
161 Asian Journal of Sports Medicine دانشگاه علوم پزشکی تهران کوثر 2008-000X
2008-7209
asjsm.com Scopus, PubMed ۱۳۹۶/۱۲/۲۹
162 Iranian Rehabilitation Journal دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی 1735-3602
1735-3610
irj.uswr.ac.ir Scopus ۱۳۹۶/۱۲/۲۹
163 Dental Research Journal دانشگاه علوم پزشکی اصفهان دانشگاه علوم پزشکی اصفهان -
2008-0255
drj.mui.ac.ir Scopus, PubMed ۱۳۹۶/۱۲/۲۹
164 Iranian Journal of Immunology دانشگاه علوم پزشکی شیراز، انجمن ایمونولوژی و آلرژی ایران دانشگاه علوم پزشکی شیراز 1735-1383
365X-1735
iji.sums.ac.ir ISI, Scopus, PubMed ۱۳۹۶/۱۲/۲۹
165 Jundishapur Journal of Microbiology دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز کوثر 2008-3645
2008-4161
jjmicrobiol.com ISI, Scopus, PubMed ۱۳۹۶/۱۲/۲۹
166 بیماری های پستان جهاد دانشگاهی، واحد علوم پزشکی تهران جهاد دانشگاهی علوم پزشکی تهران 1735-9406
-
ijbd.ir ۱۳۹۶/۱۲/۲۹
167 مجله میکروب شناسی پزشکی ایران انجمن علمی میکروب شناسی پزشکی ایران انجمن علمی میکروب شناسی ایران 1735-8612
2345-4342
ijmm.ir ۱۳۹۶/۱۲/۲۹
168 Caspian Journal of Internal Medicine دانشگاه علوم پزشکی بابل دانشگاه علوم پزشکی بابل 2008-6164
2008-6172
caspjim.com Scopus, PubMed ۱۳۹۶/۱۲/۲۹
169 Journal of Lasers in Medical Sciences دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی 2008-9783
2228-6721
journals.sbmu.ac.ir/index.php/jlms ISI, Scopus ۱۳۹۶/۱۲/۲۹
170 Journal of Research in Rehabilitation Sciences دانشگاه علوم پزشکی اصفهان دانشگاه علوم پزشکی اصفهان 1735-7519
2008-2606
jrrs.mui.ac.ir ۱۳۹۶/۱۲/۲۹
171 Journal of Modern Rehabilitation دانشگاه علوم پزشکی تهران دانشگاه علوم پزشکی تهران 2008-2576
2008-2584
mrj.tums.ac.ir ۱۳۹۶/۱۲/۲۹
172 طلوع بهداشت یزد دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد 1728-5127
-
tbj.ssu.ac.ir ۱۳۹۶/۱۲/۲۹
173 Middle East Journal of Cancer دانشگاه علوم پزشکی شیراز دانشگاه علوم پزشکی شیراز 2008-6709
2086-687
mejc.sums.ac.ir ISI, Scopus ۱۳۹۶/۱۲/۲۹
174 Gastroenterology and Hepatology From Bed to Bench دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی 2008-2258
2008-4234
journals.sbmu.ac.ir/ghfbb Scopus, PubMed ۱۳۹۶/۱۲/۲۹
175 Journal of Dental Research, Dental Clinics, Dental prospects دانشگاه علوم پزشکی تبریز دانشگاه علوم پزشکی تبریز 2008-210X
2008-2118
dentistry.tbzmed.ac.ir/joddd Scopus, PubMed ۱۳۹۶/۱۲/۲۹
176 Journal of Injury and Violence Research دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه 2008-2053
2008-4072
jivresearch.org/jivr/index.php/jivr Scopus, PubMed ۱۳۹۶/۱۲/۲۹
177 Genetics In the 3rd Millennium مرکز پاتولوژی و ژنتیک کریمی نژاد - نجم آبادی مرکز پاتولوژی و ژنتیک کریمی نژاد - نجم آبادی 2423-7159
2423-5873
g3m.ir ۱۳۹۶/۱۲/۲۹
178 Journal of Family and Reproductive Health دانشگاه علوم پزشکی تهران دانشگاه علوم پزشکی تهران 1735-8949
1735-9392
jfrh.tums.ac.ir PubMed ۱۳۹۶/۱۲/۲۹
179 Jundishapur Journal of Natural Pharmaceutical Products دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز کوثر 1735-7780
2228-7876
jjnpp.com Scopus, PubMed ۱۳۹۶/۱۲/۲۹
180 تحقیقات نظام سلامت دانشگاه علوم پزشکی اصفهان دانشگاه علوم پزشکی اصفهان 1735-2363
-
hsr.mui.ac.ir ۱۳۹۶/۱۲/۲۹
181 International Journal of Occupational and Environment Medicine سازمان بهداشت و درمان صنعت نفت سازمان بهداشت و درمان صنعت نفت 2008-6520
2008-6814
theijoem.org ISI, Scopus, PubMed ۱۳۹۶/۱۲/۲۹
182 International Journal of Occupational Hygiene انجمن و متخصصین بهداشت و ایمنی کار دانشگاه علوم پزشکی تهران 2008-5109
2008-5435
ijoh.tums.ac.ir ۱۳۹۶/۱۲/۲۹
183 Journal of Comprehensive Pediatrics انجمن پزشکان کودکان ایران Kowsar Publishing Coprporation 2251-8150
2251-8177
comprped.com ۱۳۹۶/۱۲/۲۹
184 مجله دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی -
-
journal.nkums.ac.ir ۱۳۹۶/۱۲/۲۹
185 مجله دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه 2251-9068
2251-9076
journals.kums.ac.ir/ojs/index.php/jkums ۱۳۹۶/۱۲/۲۹
186 Iranian Journal of Pathology انجمن علمی آسیب شناسی ایران 1735-5303
2345-3656
ijp.iranpath.org Scopus ۱۳۹۶/۱۲/۲۹
187 Journal of Heart Surgery انجمن جراحان قلب ایران انجمن جراحان قلب ایران 2008-2290
-
multicardia.com ۱۳۹۶/۱۲/۲۹
188 Nephro-Urology Monthly دانشگاه علوم پزشکی بقیه الله کوثر 2251-7006
2251-7014
numonthly.com ISI, Scopus, PubMed ۱۳۹۶/۱۲/۲۹
189 Archives of Trauma Research دانشگاه علوم پزشکی کاشان کوثر 2251-953X
2251-9599
archtrauma.com ISI, Scopus, PubMed ۱۳۹۶/۱۲/۲۹
190 Basic and Clinical Neuroscience دانشگاه علوم پزشکی ایران دانشگاه علوم پزشکی ایران 2008-126X
2228-7442
bcn.iums.ac.ir ISI, Scopus, PubMed ۱۳۹۶/۱۲/۲۹
191 تحقیقات پزشکی مجله معلق میباشد -
-
منقضی شده است.
192 Iranian Journal of Pharmaceutical Sciences انجمن متخصصین علوم دارویی انجمن متخصصین علوم دارویی ایران 1735-2444
-
ijps.ir Scopus ۱۳۹۶/۱۲/۲۹
193 International Journal of Reproductive BioMedicine دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد، انجمن باروری و ناباروری ایران دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد 2476-4108
2476-3772
ijrm.ir ISI, Scopus, PubMed ۱۳۹۶/۱۲/۲۹
194 Iranian Journal of Pediatric Hematology and Oncology دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد 2008-8892
2228-6993
ijpho.ssu.ac.ir ISI, PubMed ۱۳۹۶/۱۲/۲۹
195 Jentashapir Journal of Health Research دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز -
2345-4067
jjhres.ajums.ac.ir ۱۳۹۶/۱۲/۲۹
196 بیهوشی و درد انجمن رژیونال آنستزی و درد ایران ، د ع پ ایران دانشگاه علوم پزشکی ایران 2228-6659
2322-3324
jap.iums.ac.ir ۱۳۹۶/۱۲/۲۹
197 Modern Care journal دانشگاه علوم پزشکی بیرجند، دانشکده پرستاری و مامائی دانشگاه علوم پزشکی بیرجند 2423-7876
2228-6918
moderncare.bums.ac.ir ۱۳۹۶/۱۲/۲۹
198 Health Scope دانشگاه علوم پزشکی زاهدان کوثر 2251-8959
2251-9513
jhealthscope.com ISI ۱۳۹۶/۱۲/۲۹
199 Jundishapur Journal of Health Sciences دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز 2252-021X
2252-0627
jjhsci.ajums.ac.ir ۱۳۹۶/۱۲/۲۹
200 Journal of Basic and Clinical Pathophysiology دانشگاه علوم پزشکی شاهد دانشگاه شاهد 2345-4334
2322-1895
jbcp.shahed.ac.ir ۱۳۹۶/۱۲/۲۹
201 مدیریت ارتقای سلامت انجمن علمی پرستاری ایران انجمن علمی پرستاری ایران 2251-8614
2251-9947
jhpm.ir ۱۳۹۶/۱۲/۲۹
202 Journal of Occupational Health and Epidemiology دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان 2251-8096
2252-0902
johe.rums.ac.ir ۱۳۹۶/۱۲/۲۹
203 طب مکمل دانشگاه علوم پزشکی اراک دانشگاه علوم پزشکی اراک 2228-5091
2228-7094
cmja.arakmu.ac.ir ۱۳۹۶/۱۲/۲۹
204 مجله دانشکده پرستاری و مامایی همدان دانشگاه علوم پزشکی همدان دانشگاه علوم پزشکی همدان 2008-2800
2008-2819
nmj.umsha.ac.ir ۱۳۹۶/۱۲/۲۹
205 Iranian Journal of Diabetes and Obesity دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد 2008-6792
2345-2250
ijdo.ssu.ac.ir ۱۳۹۶/۱۲/۲۹
206 طب کار دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد 2251-7189
2251-8274
tkj.ssu.ac.ir ۱۳۹۶/۱۲/۲۹
207 مجله مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی شهید صدوقی یزد دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد 2251-7065
2251-8266
jmed.ssu.ac.ir ۱۳۹۶/۱۲/۲۹
208 مجله تحقیقات کیفی در علوم سلامت دانشگاه علوم پزشکی کرمان دانشگاه علوم پزشکی کرمان - انجمن علمی پرستاری ایرا 1735-4625
-
jqr.kmu.ac.ir ۱۳۹۶/۱۲/۲۹
209 Journal of Medical Signals and Sensors دانشگاه علوم پزشکی اصفهان Medknow 2228-7477
-
jmss.mui.ac.ir PubMed ۱۳۹۶/۱۲/۲۹
210 Journal of Research in Medical Sciences دانشگاه علوم پزشکی اصفهان دانشگاه علوم پزشکی اصفهان 1735-1995
1735-7136
jrms.mui.ac.ir ISI, Scopus, PubMed ۱۳۹۶/۱۲/۲۹
211 تحقیقات علوم رفتاری دانشگاه علوم پزشکی اصفهان دانشگاه علوم پزشکی اصفهان 1735-2029
2008-8248
rbs.mui.ac.ir ۱۳۹۶/۱۲/۲۹
212 حسابداری سلامت دانشگاه علوم پزشکی شیراز دانشگاه علوم پزشکی شیراز 2252-0473
-
jha.sums.ac.ir ۱۳۹۶/۱۲/۲۹
213 International Journal of Organ Transplantation Medicine مرکز آموزشی درمانی خیریه پیوند اعضا ابوعلی سینا مرکز آموزشی درمانی پژوهشی پیوند اعضاء ابوعلی سینای 2008-6482
2008-6490
ijotm.com Scopus, PubMed ۱۳۹۶/۱۲/۲۹
214 Research on History of Medicine دانشگاه علوم پزشکی شیراز دانشگاه علوم پزشکی شیراز 2251-886X
-
rhm.ir ۱۳۹۶/۱۲/۲۹
215 Journal of Biomedical Physics and Engineering دانشگاه علوم پزشکی شیراز دانشگاه علوم پزشکی شیراز -
2251-7200
jbpe.ir ۱۳۹۶/۱۲/۲۹
216 Thrita شبکه مرکز کمیته تحقیقات دانشجویی کوثر 2352-0612
2352-0620
thritajournal.com ۱۳۹۶/۱۲/۲۹
217 Journal of Cardiovascular and Thoracic Research دانشگاه علوم پزشکی تبریز دانشگاه علوم پزشکی تبریز 2008-5117
2008-6830
journals.tbzmed.ac.ir/JCVTR ISI ۱۳۹۶/۱۲/۲۹
218 طب سنتی اسلام و ایران فرهنگستان علوم پزشکی جمهوری اسلامی ایران -
-
jiitm.ir ۱۳۹۶/۱۲/۲۹
219 تحقیق در علوم دندانپزشکی دانشگاه آزاد اسلامی واحد دندانپزشکی دانشگاه آزاد اسلامی واحد دندانپزشکی 2008-4676
2228-7353
jrds.ir ۱۳۹۶/۱۲/۲۹
220 مجله دانشگاه علوم پزشکی فسا دانشگاه علوم پزشکی فسا دانشگاه علوم پزشکی فسا 2228-5105
2228-7329
journal.fums.ac.ir ۱۳۹۶/۱۲/۲۹
221 مجله دندانپزشکی کودکان ایران مجتبی وحید گلپایگانی 1735-8434
-
journal.iapd.ir ۱۳۹۶/۱۲/۲۹
222 Anesthesiology and Pain Medicine انجمن رژیونال آنستزی و درد ایران کوثر 2228-7523
2228-7531
anescc.com Scopus, PubMed ۱۳۹۶/۱۲/۲۹
223 Iranian Journal of Neonatology دانشگاه علوم پزشکی مشهد 2251-7510
2322-2158
ijn.mums.ac.ir ISI, Scopus ۱۳۹۶/۱۲/۲۹
224 Avicenna Journal of Phytomedicine دانشگاه علوم پزشکی مشهد دانشگاه علوم پزشکی مشهد 2228-7930
2228-7949
ajp.mums.ac.ir ISI, PubMed ۱۳۹۶/۱۲/۲۹
225 Health Promotion Perspectives دانشگاه علوم پزشکی تبریز دانشگاه علوم پزشکی تبریز -
2228-6497
journals.tbzmed.ac.ir/HPP PubMed ۱۳۹۶/۱۲/۲۹
226 Journal of Caring Sciences دانشگاه علوم پزشکی تبریز دانشگاه علوم پزشکی تبریز -
2251-9920
journals.tbzmed.ac.ir/jcs PubMed ۱۳۹۶/۱۲/۲۹
227 BioImpacts دانشگاه علوم پزشکی تبریز دانشگاه علوم پزشکی تبریز 2228-5652
2228-5660
bi.tbzmed.ac.ir ISI, Scopus, PubMed ۱۳۹۶/۱۲/۲۹
228 International Journal of High Risk Behaviors and Addiction دانشگاه علوم پزشکی زاهدان کوثر 2251-8711
2251-872X
jhrba.com PubMed ۱۳۹۶/۱۲/۲۹
229 Journal of Minimally Invasive Surgical sciences دانشگاه علوم پزشکی ایران کوثر 2251-7022
2251-7030
minsurgery.com ۱۳۹۶/۱۲/۲۹
230 Dental Hypotheses دکتر جعفر کلاهی کازرانی 2155-8213
2155-8213
dentalhypotheses.com Scopus ۱۳۹۶/۱۲/۲۹
231 World Journal of Plastic Surgery دکتر منافی 2228-7914
2252-0724
wjps.ir ISI, PubMed ۱۳۹۶/۱۲/۲۹
232 طب انتظامی معاونت بهداشت، امداد و درمان ناجا بهداری کل نیروی انتظامی 2228-6241
2383-3483
teb.police.ir/teb ۱۳۹۶/۱۲/۲۹
233 Journal of Research and Health دانشگاه علوم پزشکی گناباد دانشگاه علوم پزشکی گناباد 2423-5717
-
jrh.gmu.ac.ir ۱۳۹۶/۱۲/۲۹
234 Evidence Based Care دانشگاه علوم پزشکی مشهد 2008-370X
2008-2487
ebcj.mums.ac.ir ۱۳۹۶/۱۲/۲۹
235 Journal of Holistic Nursing and Midwifery دانشگاه علوم پزشکی گیلان دانشگاه علوم پزشکی گیلان 2251-8460
2252-0112
hnmj.gums.ac.ir ۱۳۹۶/۱۲/۲۹
236 اخلاق زیستی انجمن بین المللی اخلاق زیستی اسلامی انجمن بین المللی اخلاق زیستی اسلامی 2345-2803
-
ijbioethics.ir ۱۳۹۶/۱۲/۲۹
237 International Journal of Molecular and Cellular Medicine دانشگاه علوم پزشکی بابل دانشگاه علوم پزشکی بابل 2251-9637
2251-9645
ijmcmed.org ISI, PubMed ۱۳۹۶/۱۲/۲۹
238 Educational Research in Medical Sciences دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه 2252-0341
2252-0465
journals.kums.ac.ir/ojs/index.php/EduRMedS ۱۳۹۶/۱۲/۲۹
239 Future of Medical Education Journal دانشگاه علوم پزشکی مشهد دانشگاه علوم پزشکی مشهد 2251-8347
2251-8355
fmej.mums.ac.ir ۱۳۹۶/۱۲/۲۹
240 Journal of Reports in Pharmaceutical Sciences دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه 2322-1232
2322-5106
journals.kums.ac.ir/ojs/index.php/JRPS Scopus ۱۳۹۶/۱۲/۲۹
241 بهداشت و ایمنی کار انجمن علمی بهداشت کار ایران دانشگاه علوم پزشکی تهران 2251-807X
2383-2088
jhsw.tums.ac.ir ISI ۱۳۹۶/۱۲/۲۹
242 مجله توسعه پژوهش در پرستاری و مامایی دانشگاه علوم پزشکی گلستان، دانشکده پرستاری و مامایی دانشگاه علوم پزشکی گلستان 1735-868X
-
goums.ac.ir/jgbfnm ۱۳۹۶/۱۲/۲۹
243 Archives of Hygiene Sciences دانشگاه علوم پزشکی قم دانشگاه علوم پزشکی قم 2251-9203
2322-4916
jhygiene.muq.ac.ir ۱۳۹۶/۱۲/۲۹
244 Nursing and Midwifery Studies دانشگاه علوم پزشکی کاشان کوثر 2322-1488
2322-1674
nmsjournal.kaums.ac.ir ISI, PubMed ۱۳۹۶/۱۲/۲۹
245 Journal Oral Health and Oral Epidemiology دانشگاه علوم پزشکی کرمان دانشگاه علوم پزشکی کرمان -
2322-1372
johoe.kmu.ac.ir ISI ۱۳۹۶/۱۲/۲۹
246 Research in Cardiovascular Medicine دانشگاه علوم پزشکی ایران، مرکز قلب شهید رجایی کوثر 2251-9572
2251-9580
cardiovascmed.com PubMed ۱۳۹۶/۱۲/۲۹
247 مجله سلامت و بهداشت دانشگاه علوم پزشکی اردبیل دانشگاه علوم پزشکی اردبیل 6792-2228
2322-3391
healthjournal.arums.ac.ir ۱۳۹۶/۱۲/۲۹
248 Quran and Medicine مرکز قرآن و عترت وزارت بهداشت و درمان و آموزش پزشکی کوثر 2251-6158
2251-6166
quranmed.com ۱۳۹۶/۱۲/۲۹
249 Galen Medical Journal دانشگاه علوم پزشکی فسا 2228-5423
2322-2379
gmj.ir/index.php/gmj ISI ۱۳۹۶/۱۲/۲۹
250 International Journal of Hospital Research دانشگاه علوم پزشکی ایران دانشگاه علوم پزشکی ایران 2251-8940
2322-2085
ijhr.iums.ac.ir ۱۳۹۶/۱۲/۲۹
251 Archives of Pediatric Infectious Diseases دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی کوثر 2322-1828
2322-1836
pedinfect.com ISI, Scopus ۱۳۹۶/۱۲/۲۹
252 Journal of Dentomaxillofacil Radiology, Pathology and Surgery دانشگاه علوم پزشکی گیلان دانشگاه علوم پزشکی گیلان 2251-7847
2251-7839
3dj.gums.ac.ir ۱۳۹۶/۱۲/۲۹
253 Jundishapur Journal of Chronic Disease Care دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز کوثر 2322-3758
2322-4207
jjchronic.ajums.ac.ir ۱۳۹۶/۱۲/۲۹
254 Educational Development of Jundishapur دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز 2251-6506
2345-2757
journals.ajums.ac.ir/edj ۱۳۹۶/۱۲/۲۹
255 توسعه آموزش در علوم پزشکی دانشگاه علوم پزشکی زنجان دانشگاه علوم پزشکی زنجان 2251-9521
2345-4393
zums.ac.ir/edujournal ۱۳۹۶/۱۲/۲۹
256 Advanced Pharmaceutical Bulletin دانشگاه علوم پزشکی تبریز دانشگاه علوم پزشکی تبریز 2228-5881
2251-7308
apb.tbzmed.ac.ir ISI, Scopus, PubMed ۱۳۹۶/۱۲/۲۹
257 مجله تحقیقات سلامت دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد 2322-5688
2345-2609
jhr.ssu.ac.ir ۱۳۹۶/۱۲/۲۹
258 بهداشت و توسعه دانشگاه علوم پزشکی کرمان انتشارات کارا -
2322-1380
jhad.kmu.ac.ir ۱۳۹۶/۱۲/۲۹
259 اندیشه و رفتار در روان شناسی بالینی دانشگاه آزاد اسلامی واحد رودهن دانشگاه آزاد اسلامی واحد رودهن -
2008-0824
jtbcp.riau.ac.ir ۱۳۹۶/۱۲/۲۹
260 Journal of Pediatrics Review دانشگاه علوم پزشکی مازندران دانشگاه علوم پزشکی مازندران 2322-4401
2322-4398
jpr.mazums.ac.ir ISI ۱۳۹۶/۱۲/۲۹
261 International Journal of Medical Toxicology and Forensic Medicine دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی 2251-8770
2251-8762
journals.sbmu.ac.ir/ijmtfm Scopus ۱۳۹۶/۱۲/۲۹
262 مطالعات ناتوانی دکتر کریلمو 2322-2840
-
jdisabilstud.ir ۱۳۹۶/۱۲/۲۹
263 Bulletin of Emergency and Trauma دانشگاه علوم پزشکی شیراز دانشگاه علوم پزشکی شیراز 2322-3960
2322-2522
www.beat-journal.com/BEATJournal/index.php/... PubMed ۱۳۹۶/۱۲/۲۹
264 Journal of Advances in Medical Education and Professionalism دانشگاه علوم پزشکی شیراز دانشگاه علوم پزشکی شیراز 2322-3561
2322-2220
jamp.sums.ac.ir PubMed ۱۳۹۶/۱۲/۲۹
265 International Journal of Community Based Nursing and Midwifery دانشگاه علوم پزشکی شیراز دانشگاه علوم پزشکی شیراز 2322-4835
2322-2476
ijcbnm.sums.ac.ir PubMed ۱۳۹۶/۱۲/۲۹
266 مدیریت پرستاری سازمان نظام پرستاری جمهوری اسلامی ایران نظام پرستاری جمهوری اسلامی ایران 2251-6611
2251-6603
ijnv.ir ۱۳۹۶/۱۲/۲۹
267 نشریه آموزش پرستاری انجمن علمی پرستاری ایران انجمن علمی پرستاری ایران -
2322-3812
jne.ir ۱۳۹۶/۱۲/۲۹
268 مراقبت های پیشگیرانه در پرستاری و مامایی دانشگاه علوم پزشکی زنجان دانشگاه علوم پزشکی زنجان 2476-5694
2476-5708
zums.ac.ir/nmcjournal ۱۳۹۶/۱۲/۲۹
269 Caspian Journal of Dental Research دانشگاه علوم پزشکی بابل دانشگاه علوم پزشکی بابل 2322-2395
2251-9890
cjdr.ir ۱۳۹۶/۱۲/۲۹
270 Journal of Dental Materials and Techniques دانشگاه علوم پزشکی مشهد دانشگاه علوم پزشکی مشهد 2252-0317
2322-4150
jdmt.mums.ac.ir ۱۳۹۶/۱۲/۲۹
271 پرستاری داخلی - جراحی دانشگاه علوم پزشکی زاهدان دانشگاه علوم پزشکی زاهدان 2322-178X
2322-4169
ijmsn.ir ۱۳۹۶/۱۲/۲۹
272 ارتقای ایمنی و پیشگیری از مصدومیتها دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی 2345-2455
2383-1901
journals.sbmu.ac.ir/spip ۱۳۹۶/۱۲/۲۹
273 Islamic Lifestyle Centered on Health وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی 2322-2174
2322-2166
islamiclifej.com ۱۳۹۶/۱۲/۲۹
274 International Journal of Molecular and Clinical Microbiology دانشگاه آزاد اسلامی واحد تنکابن 2008-9171
-
ijmcm.toniau.ac.ir ۱۳۹۶/۱۲/۲۹
275 نشریه روان پرستاری انجمن علمی پرستاری ایران انجمن علمی پرستاری ایران 2345-2528
2345-2501
ijpn.ir ۱۳۹۶/۱۲/۲۹
276 Medical Hypothesis, Discovery and Innovation Ophthalmology Journal موسسه سرطان خاورمیانه موسسه سرطان خاورمیانه 2322-3219
-
mehdijournal.com PubMed ۱۳۹۶/۱۲/۲۹
277 یادگیری الکترونیکی (مدیا) دانشگاه علوم پزشکی شیراز دانشگاه علوم پزشکی شیراز 2476-7271
2476-7263
ijvlms.ir/online ۱۳۹۶/۱۲/۲۹
278 Physical Treatments دانشگاه علوم بهزیستی و تونبخشی موسسه نشر و پژوهش نگاه مشرق میانه 2423-8530
-
ptj.uswr.ac.ir ۱۳۹۶/۱۲/۲۹
279 پرستاری قلب و عروق انجمن پرستاران قلب ایران انجمن علمی پرستاران قلب ایران 2251-8983
-
journal.icns.org.ir ۱۳۹۶/۱۲/۲۹
280 Controlled Release Society of Iran (CRSI) انجمن علمی سامانه های نوین داروسازی ایران -
-
۱۳۹۶/۱۲/۲۹
281 تحقیقات بالینی در علوم پیراپزشکی دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه 2345-3338
2322-1593
journals.kums.ac.ir/ojs/index.php/PramedJ ۱۳۹۶/۱۲/۲۹
282 نشریه دانشگاه علوم پزشکی البرز دانشگاه علوم پزشکی البرز -
-
aums.abzums.ac.ir ۱۳۹۶/۱۲/۲۹
283 International Journal of Health Policy and Management دانشگاه علوم پزشکی کرمان دانشگاه علوم پزشکی کرمان 2322-5939
-
ijhpm.com ISI, PubMed ۱۳۹۶/۱۲/۲۹
284 تعالی بالینی دانشگاه علوم پزشکی مازندران 2322-391x
2322-3936
jce.mazums.ac.ir ۱۳۹۶/۱۲/۲۹
285 طب توانبخشی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی 2252-0414
-
medrehab.sbmu.ac.ir ۱۳۹۶/۱۲/۲۹
286 Archives of Neuroscience دانشگاه علوم پزشکی تهران کوثر 2322-3944
2322-5769
archneurosci.com ISI ۱۳۹۶/۱۲/۲۹
287 Nanomedicine Journal دانشگاه علوم پزشکی مشهد 2322-5904
2322-3049
nmj.mums.ac.ir ۱۳۹۶/۱۲/۲۹
288 International Journal of Enteric Pathogens دانشگاه علوم پزشکی البرز 2322-5866
2345-3362
enterpathog.com ۱۳۹۶/۱۲/۲۹
289 Asia Pacific Journal of Medical Toxicology دانشگاه علوم پزشکی مشهد دانشگاه علوم پزشکی مشهد 2228-5059
2008-8868
apjmt.mums.ac.ir ۱۳۹۶/۱۲/۲۹
290 ابن سینا نیروی هوایی ارتش جمهوری اسلامی ایران دانشگاه علوم پزشکی ارتش 1735-9503
-
ebnesina.ajaums.ac.ir ۱۳۹۶/۱۲/۲۹
291 پرستار و پزشک در رزم اداره بهداشت و درمان نزاجا دانشگاه علوم پزشکی ارتش -
-
npwjm.ajaums.ac.ir ۱۳۹۶/۱۲/۲۹
292 ارگونومی دانشگاه علوم پزشکی همدان دانشگاه علوم پزشکی همدان 2345-5365
1735-1960
journal.iehfs.ir ۱۳۹۶/۱۲/۲۹
293 Journal of Fasting and Health دانشگاه علوم پزشکی مشهد دانشگاه علوم پزشکی مشهد 2345-2587
-
jfh.mums.ac.ir ۱۳۹۶/۱۲/۲۹
294 Asia Oceania Journal of Nuclear Medicine and Biology دانشگاه علوم پزشکی مشهد دانشگاه علوم پزشکی مشهد 2322-5726
2322-5718
aojnmb.mums.ac.ir PubMed ۱۳۹۶/۱۲/۲۹
295 Journal of Cardio-Thoracic Medicine دانشگاه علوم پزشکی مشهد 2322-5750
2345-2447
jctm.mums.ac.ir ۱۳۹۶/۱۲/۲۹
296 علوم پیراپزشکی و توانبخشی دانشگاه علوم پزشکی مشهد دانشگاه علوم پزشکی مشهد 2345-2730
2322-5238
jpsr.mums.ac.ir ۱۳۹۶/۱۲/۲۹
297 Research and Development in Medical Education دانشگاه علوم پزشکی تبریز دانشگاه علوم پزشکی تبریز 2322-2719
-
journals.tbzmed.ac.ir/rdme ۱۳۹۶/۱۲/۲۹
298 Research in Medical Education دانشگاه علوم پزشکی گیلان دانشگاه علوم پزشکی گیلان 2008-925
7284-2008
rme.gums.ac.ir ۱۳۹۶/۱۲/۲۹
299 Iranian Journal of Health Sciences دانشگاه علوم پزشکی مازندران دانشگاه علوم پزشکی مازندران 2322-4797
2322-553X
jhs.mazums.ac.ir ۱۳۹۶/۱۲/۲۹
300 Novelty in Biomedicine دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی 2345-3907
2345-3346
journals.sbmu.ac.ir/nbm ۱۳۹۶/۱۲/۲۹
301 Practice in Clinical Psychology دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی 2423-5822
-
jpcp.uswr.ac.ir ۱۳۹۶/۱۲/۲۹
302 Annals of Colorectal Research دانشگاه علوم پزشکی شیراز دانشگاه علوم پزشکی شیراز 2322-5289
2322-5262
colorectalresearch.com ۱۳۹۶/۱۲/۲۹
303 Health Education and Health Promotion دانشگاه علوم پزشکی تربیت مدرس 2345-2897
-
hehp.modares.ac.ir ۱۳۹۶/۱۲/۲۹
304 راهبردهای آموزش در علوم پزشکی دانشگاه علوم پزشکی بقیه الله دانشگاه علوم پزشکی بقیه‌الله 2345-5284
-
edcbmj.ir ۱۳۹۶/۱۲/۲۹
305 Journal of Medical Bacteriology دانشگاه علوم پزشکی تهران دانشگاه علوم پزشکی تهران 2251-8649
2322-2581
jmb.tums.ac.ir ۱۳۹۶/۱۲/۲۹
306 فصلنامه آموزش بهداشت و ارتقاء سلامت ایران انجمن علمی آموزش بهداشت و ارتقای سلامت ایران 2345-3265
-
journal.ihepsa.ir ۱۳۹۶/۱۲/۲۹
307 Journal of Chemical Health Risks دانشگاه آزاد اسلامی دامغان 2251-6727
2251-6719
jchr.org ۱۳۹۶/۱۲/۲۹
308 International Journal of Nano Dimension دانشگاه آزاد اسلامی واحد تنکابن 2008-8868
2228-5059
ijnd.ir ۱۳۹۶/۱۲/۲۹
309 International Journal of Pediatrics دانشگاه علوم پزشکی مشهد دانشگاه علوم پزشکی مشهد 2345-5055
2345-5047
ijp.mums.ac.ir ISI ۱۳۹۶/۱۲/۲۹
310 مجله بالینی پرستاری و مامایی دانشگاه علوم پزشکی شهر کرد، دانشکده پرستاری و مامایی دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد 2345-6884
2322-4703
jcnm.skums.ac.ir ۱۳۹۶/۱۲/۲۹
311 Shafa Orthopedic Journal دانشگاه علوم پزشکی ایران دانشگاه علوم پزشکی ایران 2345-296X
2383-4315
shafaorthoj.com ۱۳۹۶/۱۲/۲۹
312 International Journal of Health Care, Insurance and Equity سازمان بیمه سلامت ایران -
-
۱۳۹۶/۱۲/۲۹
313 Journal of Pharmaceutical Care دانشگاه علوم پزشکی تهران دانشگاه علوم پزشکی تهران 2322-4630
2322-4509
jpc.tums.ac.ir ۱۳۹۶/۱۲/۲۹
314 Archives of Cardiovascular Imaging انجمن اکو کاردیوگرافی ایران 2322-5319
2322-5327
cardiovascimaging.com ۱۳۹۶/۱۲/۲۹
315 مجله حکیم سیداسماعیل جرجانی دانشگاه علوم پزشکی گلستان دانشگاه علوم پزشکی گلستان 2345-6442
2345-6108
goums.ac.ir/jorjanijournal ۱۳۹۶/۱۲/۲۹
316 Emergency Journal دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی 2345-4571
2345-4563
journals.sbmu.ac.ir/emergency PubMed ۱۳۹۶/۱۲/۲۹
317 مجله نفس دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، پژوهشکده سل و بیماریهای ریوی، بیمارستان دکتر مسیح دانشوری 2423-8147
2322-4517
nafasjournal.ir/fa ۱۳۹۶/۱۲/۲۹
318 Journal of Advances in Environmental Health Research دانشگاه علوم پزشکی کردستان دانشگاه علوم پزشکی کردستان 2345-3990
-
jaehr.muk.ac.ir ۱۳۹۶/۱۲/۲۹
319 Journal of Health Sciences and Surveillance System دانشگاه علوم پزشکی شیراز دانشگاه علوم پزشکی شیراز 2345-3893
2345-2218
jhsss.sums.ac.ir ۱۳۹۶/۱۲/۲۹
320 The Archives of Bone and Joint Surgery دانشگاه علوم پزشکی مشهد دانشگاه علوم پزشکی مشهد 2345-461X
2345-4644
abjs.mums.ac.ir ISI, Scopus, PubMed ۱۳۹۶/۱۲/۲۹
321 دانشور پزشکی دانشگاه شاهد دانشگاه شاهد 1028-3188
-
daneshvarmed.shahed.ac.ir ۱۳۹۶/۱۲/۲۹
322 جراحی استخوان و مفاصل ایران انجمن جراحان ارتوپدی ایران انجمن جراحان ارتوپدی ایران 1735-2967
-
ijos.ir ۱۳۹۶/۱۲/۲۹
323 Journal of Dentistry, Shiraz University of Medical Sciences دانشگاه علوم پزشکی شیراز دانشگاه علوم پزشکی شیراز 2345-6485
2345-6418
dentjods.sums.ac.ir PubMed ۱۳۹۶/۱۲/۲۹
324 Middle East Journal of Digestive Diseases انجمن متخصصین گوارش و کبد ایران 2008-5249
-
mejdd.org Scopus, PubMed ۱۳۹۶/۱۲/۲۹
325 Reports of Radiotherapy and Oncology دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی جامعه انکولوژی بالینی ایرانیان 2345-3184
-
radioncology.com ۱۳۹۶/۱۲/۲۹
326 Research in Molecular Medicine دانشگاه علوم پزشکی مازنداران دانشگاه علوم پزشکی مازنداران 2322-133X
2322-1348
rmm.mazums.ac.ir ۱۳۹۶/۱۲/۲۹
327 Avicenna Journal of Dental Research دانشگاه علوم پزشکی همدان 2423-7582
2008-7695
avicennajdr.com ۱۳۹۶/۱۲/۲۹
328 Reports of Biochemistry and Molecular Biology مرکز اموزش عالی وارستگان مشهد 2322-3480
-
rbmb.net Scopus, PubMed ۱۳۹۶/۱۲/۲۹
329 مجله علوم اعصاب شفای خاتم مرکز تحقیقات علوم اعصاب شفا، بیمارستان خاتم الانبیاء تهران مرکز تحقیقات علوم اعصاب شفا، بیمارستان خاتم الانبیا تهران 2322-1887
2345-4814
shefayekhatam.ir ۱۳۹۶/۱۲/۲۹
330 Research Journal of Pharmacognosy انجمن متخصصین فارماکوگنوزی ایران انجمن متخصصین فارماکوگنوزی ایران 2345-5977
2345-4458
rjpharmacognosy.ir ISI ۱۳۹۶/۱۲/۲۹
331 Journal of Food Biosciences and Technology دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم تحقیقات دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم تحقیقات 2228-7086
-
jfbt.srbiau.ac.ir ۱۳۹۶/۱۲/۲۹
332 Journal of Nursing and Midwifery Sciences دانشگاه علوم پزشکی مازندران دانشگاه علوم پزشکی مازندران 2345-5764
2345-5756
jnms.mazums.ac.ir ۱۳۹۶/۱۲/۲۹
333 Journal of Midwifery and Reproductive Health دانشگاه علوم پزشکی مشهد 2345-4792
-
jmrh.mums.ac.ir ۱۳۹۶/۱۲/۲۹
334 Avicenna Journal of Medical Biochemistry دانشگاه علوم پزشکی همدان دانشگاه علوم پزشکی همدان 2345-4113
-
avicennajb.com ۱۳۹۶/۱۲/۲۹
335 Journal of Rehabilitation Sciences and Research دانشگاه علوم پزشکی شیراز دانشگاه علوم پزشکی شیراز 2345-6159
2345-6167
jrsr.sums.ac.ir ۱۳۹۶/۱۲/۲۹
336 International Journal of Womens Health and Reproduction Sciences شرکت بین المللی پارت طب ارس Aras Part Medical International Press 2330-4456
-
ijwhr.net ISI, Scopus ۱۳۹۶/۱۲/۲۹
337 Journal of Health Management and Informatics دانشگاه علوم پزشکی اصفهان دانشگاه علوم پزشکی اصفهان 2423-5857
2322-1097
jhmi.sums.ac.ir ۱۳۹۶/۱۲/۲۹
338 International Journal of School Health دانشگاه علوم پزشکی شیراز دانشگاه علوم پزشکی شیراز 2383-1219
2345-5152
intjsh.com ۱۳۹۶/۱۲/۲۹
339 Nutrition and Food Sciences Research دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی انستیتو تحقیقات تغذیه ای و صنایع غذایی کشور 2383-3009
2383-0441
nfsr.sbmu.ac.ir ۱۳۹۶/۱۲/۲۹
340 Journal of Herbmed Pharmacology محمود رفیعیان کوپایی 2345-5004
-
herbmedpharmacol.com ۱۳۹۶/۱۲/۲۹
341 Journal of Dental Biomaterials دانشگاه علوم پزشکی شیراز دانشگاه علوم پزشکی شیراز 2383-398X
2383-3971
jdb.sums.ac.ir ۱۳۹۶/۱۲/۲۹
342 Journal of Medical Microbiology and Infectious Diseases انستیتو پاستور ایران انستیتو پاستور ایران 2345-5330
2345-5349
jommid.pasteur.ac.ir ۱۳۹۶/۱۲/۲۹
343 International Journal of Travel Medicine and Global Health دانشگاه علوم پزشکی بقیه الله 2476-5759
2322-1100
www.ijtmgh.com ۱۳۹۶/۱۲/۲۹
344 Journal of Biotechnology and Health Sciences دانشگاه علوم پزشکی قزوین دانشگاه علوم پزشکی قزوین 2383-028X
2383-0271
biotech-health.com ۱۳۹۶/۱۲/۲۹
345 Womens Health Bulletin دانشگاه علوم پزشکی شیراز، مرکز تحقیقات سیاستگذاری سلامت دانشگاه علوم پزشکی شیراز 2382-9990
2345-5136
womenshealthbulletin.com ۱۳۹۶/۱۲/۲۹
346 مجله دندانپزشکی جامعه اسلامی دندانپزشکان جامعه اسلامی دندانپزشکان جامعه اسلامی دندانپزشکان 1024-6428
2008-1960
jida.ir ۱۳۹۶/۱۲/۲۹
347 مجله دانشگاه علوم پزشکی سبزوار دانشگاه علوم پزشکی سبزوار 1606-7487
1606-7487
jsums.medsab.ac.ir ۱۳۹۶/۱۲/۲۹
348 Journal of Periodontology and Implant Dentistry انجمن پریودنتولوژی ایران دانشگاه علوم پزشکی تبریز 2008-7748
2008-7756
dentistry.tbzmed.ac.ir ۱۳۹۶/۱۲/۲۹
349 Nursing Practice Today دانشگاه علوم پزشکی تهران دانشگاه علوم پزشکی تهران 2383-1154
2383-1162
npt.tums.ac.ir ۱۳۹۶/۱۲/۲۹
350 Journal of Basic Research in Medical Sciences دانشگاه علوم پزشکی ایلام دانشگاه علوم پزشکی ایلام 2383-0972
2383-0506
jbrms.medilam.ac.ir ۱۳۹۶/۱۲/۲۹
351 Archives of Breast Cancer دکتر احمد کاویانی دانشگاه علوم پزشکی تهران 2383-0425
2383-0433
archbreastcancer.com ۱۳۹۶/۱۲/۲۹
352 Journal of Renal Injury Prevention دکتر حمید نصری 2345-2781
-
journalrip.com Scopus, PubMed ۱۳۹۶/۱۲/۲۹
353 International Journal of Epidemiology Research دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد 2383-4366
-
ijer.skums.ac.ir ۱۳۹۶/۱۲/۲۹
354 Journal of Biostatistics and Epidemiology دانشگاه علوم پزشکی تهران دانشگاه علوم پزشکی تهران 2383-4196
2383-420X
jbe.tums.ac.ir ۱۳۹۶/۱۲/۲۹
355 Avicenna Journal of Neuro Psycho Physiology دانشگاه علوم پزشکی همدان دانشگاه علوم پزشکی همدان 2383-2444
2383-2436
avicennajnpp.com ۱۳۹۶/۱۲/۲۹
356 Journal of Craniomaxillofacial Research دانشگاه علوم پزشکی تهران دانشگاه علوم پزشکی تهران 2345-5489
2345-6213
jcr.tums.ac.ir ۱۳۹۶/۱۲/۲۹
357 Caspian Journal of Pediatrics دانشگاه علوم پزشکی بابل 2383-3106
2423-4729
caspianjp.ir ۱۳۹۶/۱۲/۲۹
358 Razavi International Journal of Medicine بیمارستان رضوی مشهد کوثر 2345-6434
2345-6426
razavijournal.com Scopus ۱۳۹۶/۱۲/۲۹
359 Gene, Cell and Tissue دانشگاه علوم پزشکی زاهدان دانشگاه علوم پزشکی زاهدان 2345-6841
2345-6833
genecelltissue.com ۱۳۹۶/۱۲/۲۹
360 Vaccine Research انستیتو پاستور ایران انستیتو پاستور ایران 2423-4923
2383-2819
vacres.pasteur.ac.ir ۱۳۹۶/۱۲/۲۹
361 Journal of Food Quality and Hazards Control دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد 2345-6825
2345-685X
jfqhc.ssu.ac.ir ۱۳۹۶/۱۲/۲۹
362 Health in Emergencies and Disasters Quarterly دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی 2345-4210
-
hdq.uswr.ac.ir ۱۳۹۶/۱۲/۲۹
363 Archives of Anesthesiology and Critical Care دانشگاه علوم پزشکی تهران دانشگاه علوم پزشکی تهران 2423-5849
2423-5846
aacc.tums.ac.ir ۱۳۹۶/۱۲/۲۹
364 Crescent Journal of Medical Biological Sciences شرکت بین المللی پارت طب ارس Aras Part Medical International Press 2148-9696
-
cjmb.org ISI ۱۳۹۶/۱۲/۲۹
365 Health, Spirituality and Medical Ethics Journal دانشگاه علوم پزشکی قم دانشگاه علوم پزشکی قم 2383-3610
2322-4304
jhsme.muq.ac.ir ۱۳۹۶/۱۲/۲۹
366 Environmental Health Engineering and Management دانشگاه علوم پزشکی کرمان 2423-4311
2423-3765
ehemj.com ۱۳۹۶/۱۲/۲۹
367 سلامت و مراقبت دانشگاه علوم پزشکی اردبیل 2322-3391
2228-6799
hcjournal.arums.ac.ir ۱۳۹۶/۱۲/۲۹
368 مددکاری اجتماعی آقای حسین حاج بابایی 1735-451X
-
socialworkmag.ir ۱۳۹۶/۱۲/۲۹
369 Archives of Medical Laboratology Sciences انجمن علمی جامعه آزمایشگاه 2423-6241
-
journals.sbmu.ac.ir/archives ۱۳۹۶/۱۲/۲۹
370 International Journal of Applied Behavioral Sciences دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی 2423-5253
-
journals.sbmu.ac.ir/ijabs ۱۳۹۶/۱۲/۲۹
371 Report of Health Care دانشگاه علوم پزشکی کرمان 2423-4141
-
shgri.com ۱۳۹۶/۱۲/۲۹
372 Avicenna Journal of Clinical Microbiology and Infection دانشگاه علوم پزشکی همدان 2383-0301
2383-0298
ajcmicrob.com ۱۳۹۶/۱۲/۲۹
373 Avicenna Journal of Environmental Health Engineering دانشگاه علوم پزشکی همدان 2423-4583
-
ajehe.com ۱۳۹۶/۱۲/۲۹
374 Surgery and Trauma دانشگاه علوم پزشکی بیرجند 2345-4873
-
jsurgery.bums.ac.ir ۱۳۹۶/۱۲/۲۹
375 International Archives of Health Sciences دانشگاه علوم پزشکی كاشان 2383-2568
-
iahs.kaums.ac.ir ۱۳۹۶/۱۲/۲۹
376 International Journal of Infection دانشگاه علوم پزشکی زاهدان 2383-1421
2383-1413
intjinfection.com ۱۳۹۶/۱۲/۲۹
377 Current Medical Mycology دانشگاه علوم پزشکی مازندران 2423-3420
2423-3439
cmm.mazums.ac.ir ۱۳۹۶/۱۲/۲۹
378 Pharmaceutical and Biomedical Research دانشگاه علوم پزشکی مازندران 2423-4494
2423-4486
pbr.mazums.ac.ir ۱۳۹۶/۱۲/۲۹
379 پرستاری دیابت دانشگاه علوم پزشکی زابل 2345-5020
2423-5571
old.zbmu.ac.ir/jdn ۱۳۹۶/۱۲/۲۹
380 International Clinical Neurosciences Journal دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی 2383-2096
-
journals.sbmu.ac.ir/neuroscience ۱۳۹۶/۱۲/۲۹
381 مجله علوم پزشکی صدرا دانشگاه علوم پزشکی شیراز 2322-4339
-
www.sadramj.ir ۱۳۹۶/۱۲/۲۹
382 پژوهش توانبخشی در پرستاری انجمن علمی پرستاری ایران 2383-4358
2383-434X
ijrn.ir ۱۳۹۶/۱۲/۲۹
383 پرستاری کودکان انجمن علمی پرستاری ایران 2423-3331
2423-3323
jpen.ir ۱۳۹۶/۱۲/۲۹
384 Journal of Orthopedic and Spine Trauma انجمن ارتوپدی حوادث و صدمات اندام ها و ستون فقرات -
2325-2333
jostrauma.org ۱۳۹۶/۱۲/۲۹
385 Caspian Journal of Neurological Sciences دانشگاه علوم پزشکی گیلان 2423-4818
2383-4307
cjns.gums.ac.ir ۱۳۹۶/۱۲/۲۹
386 Journal of Nutritional Sciences and Dietetics دانشگاه علوم پزشکی تهران دانشگاه علوم پزشکی تهران 2383-4218
2383-4226
jnsd.tums.ac.ir ۱۳۹۶/۱۲/۲۹
387 Journal of Emergency Practice and Trauma دانشگاه علوم پزشکی کرمان 2383-4544
-
jept.ir ۱۳۹۶/۱۲/۲۹
388 Journal of Skin and Stem Cell دانشگاه علوم پزشکی بقیه الله کوثر 2423-7086
-
journalssc.com ۱۳۹۶/۱۲/۲۹
389 Applied Biotechnology Reports دانشگاه علوم پزشکی بقیه الله 2423-5784
2322-1186
journals.bmsu.ac.ir/jabr ۱۳۹۶/۱۲/۲۹
390 پژوهش در دین و سلامت دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی 2383-4331
-
journals.sbmu.ac.ir/jrrh ۱۳۹۶/۱۲/۲۹
391 Middle East Journal of Rehabilitation and Health Studies دانشگاه علوم پزشکی سمنان 2423-4451
-
jrehabilhealth.com ۱۳۹۶/۱۲/۲۹
392 International Journal of Health Studies دانشگاه علوم پزشکی شاهرود دانشگاه علوم پزشکی شاهرود 2423-6594
-
ijhs.shmu.ac.ir/index.php/ijhs ۱۳۹۶/۱۲/۲۹
393 Journal of Cellular and Molecular Anesthesia دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی 2538-2462
2476-5120
journals.sbmu.ac.ir/jcma ۱۳۹۶/۱۲/۲۹
394 Social Determinants of Health دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی 2423-7337
-
journals.sbmu.ac.ir/sdh ۱۳۹۶/۱۲/۲۹
395 Iranian Journal of Pediatric Surgery دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی 2426-7612
2426-7612
journals.sbmu.ac.ir/irjps ۱۳۹۶/۱۲/۲۹
396 مهندسی بهداشت حرفه ای دانشگاه علوم پزشکی همدان دانشگاه علوم پزشکی همدان 2383-336X
2383-337
johe.umsha.ac.ir ۱۳۹۶/۱۲/۲۹
397 مهندسی بهداشت محیط دانشگاه علوم پزشکی البرز -
2383-3211
jehe.abzums.ac.ir ۱۳۹۶/۱۲/۲۹
398 Journal of Sleep Sciences دانشگاه علوم پزشکی تهران دانشگاه علوم پزشکی تهران 2476-2938
2476-2946
jss.tums.ac.ir ۱۳۹۶/۱۲/۲۹
399 Journal of Diabetes and Metabolic Disorders دانشگاه علوم پزشکی تهران دانشگاه علوم پزشکی تهران -
2251-6581
jdmdonline.biomedcentral.com ISI, Scopus, PubMed ۱۳۹۶/۱۲/۲۹

برگشت به پایگاه اصلی