فرم ارسال بازخورد به سامانه نشریات پزشکی کشورموارد الزامی با علامت ستاره (*) مشخص شده‌اند.
نام و نام خانوادگی *
عنوان نشریه مورد نظر (حداقل یک نشریه) *
نشانی وب نشریه مورد نظر (حداقل یک نشریه) *
پست الکترونیک (برای پاسخگویی) *
بازخورد، نظر یا پیشنهاد *