فرم ارسال بازخورد به سامانه نشریات پزشکی کشورموارد الزامی با علامت ستاره (*) مشخص شده‌اند.
نام و نام خانوادگی
عنوان نشریه مورد نظر (حداقل یک نشریه)
نشانی وب نشریه مورد نظر (حداقل یک نشریه)
پست الکترونیک (برای پاسخگویی)
بازخورد، نظر یا پیشنهاد