سامانه اطلاعات نشریات پزشکی کشور- نشریات دانشگاه‌ها
نشانی های اختصاصی مجموعه نشریات دانشگاه ها

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: ۱۳۹۶/۲/۱۵ | 

مجموعه نشریات هر سازمان مرتبط را می توانید با استفاده از نشانی پایگاه آن سازمان مشاهده نمایید.


نشانی مطلب در وبگاه سامانه اطلاعات نشریات پزشکی کشور:
http://idml.research.ac.ir/find.php?item=2.104.89.fa
برگشت به اصل مطلب