درباره کمیسیون

 | تاریخ ارسال: 1395/11/2 | 

کمیسیون نشریات علوم پزشکی کشور

مقدمه

مجلات علمی از جایگاه منحصر به فردی در تحقق اهداف سند چشم‌انداز و نقشه جامع علمی کشور برخوردارند و ارتقای این مجلات نقش مؤثری در رشد مقالات و تداوم جهش علمی کشور دارد. به لطف خداوند متعال و با همکاری و تلاش جدی و مستمر جامعه علمی کشور در سال‌های اخیر مقالات و مجلات علوم پزشکی ایران از توسعه کمی و کیفی مطلوبی برخوردار بوده‌اند و با توجه به ظرفیت‌ها و توانمندی‌های موجود کشور این رشد پرشتاب همچنان ادامه دارد. دبیرخانه کمیسیون نشریات علوم پزشکی کشور با هدف اصلی حمایت و سیاست‌گذاری مجلات علمی علوم پزشکی کشور ایجاد شده است و در سال‌های اخیر با گذر از نگاه سنتی و توجه خاص به شبکه‌سازی، نشر الکترونیکی و انتشار حرفه‌ای و مبتنی بر شواهد مجلات و با همکاری دانشگاه‌ها و محققین علوم پزشکی در این زمینه گام‌های ارزشمندی برداشته شده است.

تاریخچه کمیسیون نشریات علوم پزشکی کشور

به دنبال جداسازی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی از وزارت علوم، تحقیقات و فناوری درسال ۱۳۶۸، کمیسیون نشریات علوم پزشکی در مرداد سال۱۳۷۳ از کمیسیون نشریات وزارت علوم تحقیقات و فناوری جدا و در حوزه معاونت تحقیقات و فناوری وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و به منظور حمایت و هدایت مجلات علمی پژوهشی شروع به فعالیت نمود. اساسنامه، ترکیب اعضا، اهداف و شرح وظایف کمیسیون در ادامه این گزارش به تفصیل ارایه شده است.


گزارش توسعه نشریات علوم پزشکی کشور از سال ۱۳۸۶ تا ۱۳۹۴

الف)  وضعیت نشریات در سال ۱۳۸۶

در سال ۱۳۸۶ در مجموع ۱۱۳ مجله علوم پزشکی ایران دارای رتبه علمی- پژوهشی بود که از این میزان ۱۷ مجله (۱۵% مجلات) دارای سایت و نرم‌افزار فعال و استاندارد و یک مجله (کمتر از ۱% مجلات) دارای سایت استاندارد مطابق معیارهای پایگاه PubMed بود. در آن زمان ۲ مجله علوم پزشکی ایران (۱/۸% مجلات) در پایگاه استنادی ISI و ۲ مجله نیز (۱/۸% مجلات) در پایگاه استنادی Scopus نمایه شده بود. همچنین بسیاری از این مجلات با مشکل تأخیر در انتشار مواجه بودند، به نحوی که ۱۲ مجله (۱۰/۶% مجلات) دارای تأخیر بیش از دو سال در انتشار بودند. در این بخش روند توسعه مجلات علوم پزشکی طی سال‌های ۱۳۸۶ لغایت اردیبهشت ۱۳۹۷ ارایه می‌شود.


ب) توسعه کمی نشریات طی سال‌های اخیر
۴۱۵  مجله علوم پزشکی ایران در  اردیبهشت سال ۱۳۹۷ دارای رتبه علمی- پژوهشی بودند.

ج) نمایه سازی نشریات

در حال حاضر ۷۵ مجله علوم پزشکی ایران در پایگاه استنادی Web of Science  و ۷۷ مجله در پایگاه PubMed و ۱۱۰ مجله نیز در پایگاه استنادی Scopus نمایه هستند. همچنین تعداد زیادی از این مجلات در سایر پایگاه‌های استنادی معتبر همچون Google Scholar، ISC، Proquest، DOAJ  و غیره نمایه شده‌اند.


د) فرآیند الکترونیکی نمودن نشریات و ایجاد فرمت XML مقالات:

در حالی که در سال ۱۳۸۶ حدود ۱۷ مجله (۱۵% مجلات) دارای سایت و نرم‌افزار فعال و استاندارد بود، در اردیبهشت سال ۱۳۹۷ بیش از ۹۵% مجلات از طریق سایت و نرم‌افزار فعال و استاندارد به شبکه الکترونیکی نشریات کشور متصل شده‌اند به نحوی که چکیده مقالات آنها با فرمت XML و مطابق معیارهای PubMed و کمیسیون نشریات علوم پزشکی و متن کامل مقالات آن‌ها با فرمت pdf یا html برای استفاده عموم در دسترس می‌باشد. همچنین سایت و نرم‌افزار مجله می‌تواند نیازهای زیر را مرتفع نماید: داوری الکترونیکی، امکانات کاربری در سطوح مختلف شامل نویسندگان، داوران، کمک سردبیر و سردبیر، تاریخچه فعالیت‌های کاربران و مقالات، مدیریت مقالات، منابع و کاربران توسط هیأت تحریریه و اطلاع‌رسانی آنلاین و مداوم. علاوه بر آن ۱۱ مجله دارای سایت و نرم‌افزار استاندارد می‌باشند به گونه‌ای که متن کامل کلیه مقالات آنها با فرمت XML و مطابق معیارهای PMC DTD XML version ۳.۰ در پایگاه PMC نمایه شده است و برای استفاده عموم در دسترس می‌باشد.


گزارش اجمالی سایر اقدامات و فعالیت های کمیسیون نشریات


بدون تردید جامعه علمی کشور شامل محققین، دانشگاه‌های علوم پزشکی، انجمن‌های علمی، مراکز تحقیقاتی و سایر مؤسسات آموزشی و پژوهشی کشور در ایجاد جهش علمی و رشد پرشتاب مقالات و مجلات علوم پزشکی کشور نقش فعال و مؤثری ایفا نموده‌اند و بدون تلاش هدفمند و مستمر آن‌ها موفقیت‌های فعلی حاصل نمی‌شد. از طرفی معاونت تحقیقات و فناوری وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و دبیرخانه کمیسیون نشریات علوم پزشکی کشور با توجه به وظایف ذاتی خود و در راستای تحقق اهداف سند چشم‌انداز و نقشه جامع علمی کشور، تلاش نموده است تا حد امکان سیاست‌گذاری، هدایت و حمایت‌های لازم را در این زمینه انجام داده و نقش نظارتی خود را ایفا نماید. خلاصه‌ای از اقداماتی که تا کنون در این زمینه انجام شده است در این قسمت ارایه می‌شود.


الف) تدوین نقشه جامع نشریات علوم پزشکی کشور: در راستای منویات مقام معظم رهبری و بر اساس سند چشم‌انداز و نقشه جامع علمی کشور، در سال ۱۳۸۹ نقشه جامع علمی نشریات علوم پزشکی کشور توسط معاونت تحقیقات و فناوری وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و دبیرخانه کمیسیون نشریات علوم پزشکی کشور و با همکاری محققیقن، سردبیران و معاونین پژوهشی دانشگاه‌های علوم پزشکی تدوین و پس از طرح و تأیید در جلسه مورخ ۱۳۸۹/۰۸/۲۴ شورای سیاست‌گذاری وزارت متبوع به مرحله اجرا در آمد. نکات مهم و خلاصه این نقشه جامع و برنامه‌های میان مدتی که در راستای تحقق اهداف مندرج در آن تدوین شده است در ادامه این گزارش ارایه می‌گردد.

ب) تصویب نشریات جدید و آیین نامه ها و قوانین مرتبط: دبیرخانه کمیسیون نشریات، با بهره‌گیری از تجربیات و توانمندی‌های ارزشمند اعضای محترم هیأت علمی دانشگاه‌های علوم پزشکی کشور با برگزاری بیش از ۱۱۸ جلسه کمیسیون نشریات علاوه بر بررسی درخواست‌های اعطای موافقت اصولی و رتبه علمی- پژوهشی، آیین‌نامه‌ها و قوانین متعدد و مختلفی نیز در زمینه انتشار مجلات علوم پزشکی مصوب و ابلاغ نموده است که عمدتاً در راستای تسهیل شرایط انتشار و توسعه کمی مجلات در عین حفظ و ارتقای کیفیت آنها بوده است و از این طریق گام‌های مؤثری در راستای ارتقای مجلات علوم پزشکی کشور برداشته است. این آیین نامه‌ها و قوانین در این سایت در دسترس می‌باشد.


پ) حمایت های مستمر فنی و ساختاری: دبیرخانه کمیسیون نشریات با ایجاد و تقویت ۱۰ کمیته تخصصی شامل کمیته‌های فنی، آمار، ساختار مقالات، نمایه‌سازی، الکترونیکی‌سازی، آموزش و غیره و با استفاده از تجربیات و توانمندی‌های ارزشمند اعضای محترم هیأت علمی به صورت منظم و مستمر اقدام به ارزیابی فنی و ساختاری تمامی مجلات متقاضی رتبه و یا دارای رتبه علمی- پژوهشی نموده است و با شناسایی اشکالات و نقاط ضعف و قوت مجلات و ارسال آن‌ها به دفتر مجله و انجام حمایت‌های فنی لازم گام‌های مؤثری در راستای ارتقای کیفیت مجلات علوم پزشکی برداشته است. همچنین اقدامات مؤثری در زمینه طراحی، برگزاری و حمایت از همایش‌های علمی، کارگاه‌ها و برنامه‌های آموزشی در حیطه انتشار مجلات و مقالات علوم پزشکی انجام گردیده است.


ت) حمایت هدفمند مالی: دبیرخانه کمیسیون نشریات علوم پزشکی کشور علاوه بر حمایت‌های مستمر فنی و ساختاری به مجلات، در طی سال‌های گذشته مبالغ قابل‌توجهی را به صورت حمایت هدفمند مالی به‌طور مستقیم در اختیار دانشگاه‌ها و مجلات علوم پزشکی کشور قرار داده است تا در راستای تشویق، ارتقای کیفیت و حمایت از مجلات نیازمند هزینه گردد.


ث) الکترونیکی شدن و نمایه‌سازی مجلات: دبیرخانه کمیسیون نشریات با ایجاد و تقویت کمیته‌های نمایه‌سازی، الکترونیکی‌سازی و آموزش نسبت به ارزیابی مستمر نشریات علوم پزشکی و شناسایی اشکالات و نقاط ضعف و قوت آنها اقدام نمود و با تدوین مقررات لازم، فراهم نمودن نرم‌افزارهای استاندارد و انجام حمایت‌های مالی، فنی و آموزشی گام‌های مؤثری در راستای ارتقای کیفیت مجلات و الکترونیکی شدن و نمایه نمودن تعداد زیادی از مجلات علوم پزشکی برداشته شد.


ج) ارزیابی مستمر و مداوم مجلات: تاکنون متناسب با شرایط و نیازهای موجود ارزیابی‌های متعدد و مختلفی به منظور شناسایی نقاط ضعف و قوت مجلات و ارتقای کیفیت آنها انجام می‌شود.

 


دفعات مشاهده: 15259 بار   |   دفعات چاپ: 1598 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر